การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5ประจำปี 2560 

 วันที่   18  ตุลาคม  2560  เวลา 09.00 น.   ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร