การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา ครั้งที่ 6  ประจำปี 2560 

 วันที่   6   พฤศจิกายน  2560  เวลา 09.00 น.   ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร