การเรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2560

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

จำนวน 5 สาขาวิชาเอก รวมจำนวน 16 อัตรา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 10.00 น.

ณ ห้องประชุมแสงสุขเอียม 2 ชั้น 2 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

          คลิกเพื่อดูรายละเอียด

         1.แบบรายงานข้อมูลการบรรจุ

                                                                     2.รายละเอียดเอกสาร

                                                                     3.บัญชีเลือกโรงเรียน

                                                                     4.ลำดับบัญชีที่เรียกบรรจุ