ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวสมุทรสาคร และบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 30 กันยายน 2560 โดยสามารถติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้สมุทรสาคร ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียดเพิ่มเติมดังภาพประกอบมาพร้อมนี้