การเรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2560

          วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 นายสรรเสริฐ  ขวัญดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ปฐมนิเทศแก่ผู้มารายงานตัวบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 16 อัตรา ณ ห้องประชุมแสงสุขเอี่ยม ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร