วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานการประชุมการสรรหาคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

          วันที่  14  พฤศจิกายน   2560   เวลา  13.30  น.   นายปรีดี    ภูสีน้ำ   ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานการประชุมการสรรหาคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร  

ดูรูปภาพทั้งหมด คลิกที่นี่