วันที่ 6 พ.ย.60 นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทราคร พร้อมคณะร่วมพิธีรดน้ำศพ คุณแม่สุรีย์ วัฒนาพร ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัทอุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด มารดา ดร.สุนทร วัฒนาพร อดีต สมาชิกวุฒิสภา.จ.สมุทรสาคร

          วันที่ 6 พ.ย.60 นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทราคร พร้อมคณะร่วมพิธีรดน้ำศพ คุณแม่สุรีย์ วัฒนาพร ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัทอุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด มารดา ดร.สุนทร  วัฒนาพร อดีต สมาชิกวุฒิสภา.จ.สมุทรสาคร  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ณ ศาลาวัฒนาพร วัดป้อมวิเชียรโชติการาม ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร