วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่สุรีย์ วัฒนาพร ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัทอุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด

           วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.    นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่สุรีย์ วัฒนาพร ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัทอุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด มารดา ดร.สุนทร  วัฒนาพร อดีตสมาชิกวุฒิสภา.จ.สมุทรสาคร  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ.สมุทรสาคร  ณ   ศาลาวัฒนาพร    วัดป้อมวิเชียรโชติการาม ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร