วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 8/2560

          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุมท่าจีน (502) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายปรีดี    ภูสีน้ำ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นกรรมการและเลขานุการ และ นายศุภชัย เจริญขำ รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 

ดูรูปภาพทั้งหมด คลิกที่นี่