สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

2/3 หมู่ 8 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000